Aktualizacja
kwiecień 2009
 
FOTOGRAFIE
KRAJOBRAZ
FAUNA
FLORA
Inne
 
Geologia, rzezba terenu, hydrologia, klimat
 
 
Biografia - Edmund Massalski
 
 
Strona glówna
Linki
Literatura
Autor
Kontakt e-mail

 

Podczas opracowywania strony korzystałem z następujących źródeł:

1. Burek L., Na kieleckim słonecznym szlaku. Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne, Kraków 1964.

2. Ćmak J., Krzysztofik E., Massalski E., Szafer W., Szczęsny T., Świętokrzyski Park Narodowy. PAN, Zakład Ochrony Przyrody, Kraków 1959.

3. Garus R., Góry Świętokrzyskie. Najatrakcyjniejsze szlaki turystyczne. Wydawnictwo Pedagogiczne ZG ZNP, Kielce 1991.

4. Garus R., Trepka H. (red.), Przewodnik turystyczny po gminie Nowa Słupia. Agencja "JP", Kielce 1997.

5. Kondracki J., Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa 1981.

6. Kowalczewski S., Góry Świętokrzyskie. Przewodnik turystyczny. Warszawa 1961.

7. Leśniak A., Stachurski M., Wójtowicz B., Przyroda województwa kieleckiego. WOŚ UW Kielce 1995.

8. Massalski E., Góry Świętokrzyskie. Przyroda Polska. Wiedza Powszechna 1966.

9. Parki Krajobrazowe Gór Świętokrzyskich. Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Kielce 1994.

10. Paszkowski M., Góry Świętokrzyskie. Przewodnik. Glob-Tour, Kielce 1997.

11. Raport o stanie środowiska w województwie kieleckim w roku 1996. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kielce 1997.

12. Stan środowiska w województwie świętokrzyskim. Raport. Biblioteka Monitoringu środowiska, Kielce 1999.

13. Rubinowski Z. (red.), Wielkoprzestrzenny system obszarów chronionych w województwie kieleckim. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 1995.

14. Wągrowski T., Góry Świętokrzyskie. Szlak Główny. Przewodnik. Glob-Tour, Kielce 1997.

15. Województwo kieleckie - przyroda i środowisko - raport. Kielce - Arhus, 1993.

16. Strony WWW o Kielecczyznie (patrz linki)

 

 

(C) Greg S. 1999-2009